Snabbare hjälp ska rädda liv i glesbygd

Från och med 8 oktober larmas räddningstjänsten i Åmsele, Norsjö, Malå, Adak, Gargnäs, Borgafjäll och Dorotea vid bröstsmärtor prio 1 och vid hjärtstopp samtidigt som ambulans. Detta sker om inte ambulansen finns i omedelbar närhet av den drabbade.

– Det är platser där man normalt inte har beredskap, förklarar Helge Brändström, landstingets beredskapsöverläkare och projektledare vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum.

25 procent av dem som insjuknar i hjärtinfarkt dör innan de når sjukhus. De flesta dör i en hjärtrytmstörning som leder till hjärtstopp. Många kan räddas med tidig hjärt-lungräddning och defibrillering.

Pilotprojekt startar inom ramen för projektet Akut omhändertagande av hjärtstopp i väglöst land och glesbygd (AXGH).

Berörd personal vid räddningstjänst med deltidsbrandkårer har fått utbildning i hjärtlungräddning och utrustats med hjärtstartare. Syftet med pilotprojektet är att de ska bege sig till den drabbade och finnas i beredskap vid bröstsmärtor prio 1 om denne drabbas av hjärtstopp. Vid konstaterat hjärtstopp påbörjas hjärt-lungräddning med defibrillering i väntan på att ambulans anländer. Räddningstjänsten tar en enkel anamnes som rapporteras till ambulanspersonalen. Allt sker med samma krav på sekretess som inom sjukvården.

Landstinget samarbetar redan med räddningstjänst i flera kommuner i länet kring I väntan på ambulans, IVPA, som innebär att de kan larmas vid bedömt hjärtstoppslarm till SOS Alarm för att påbörja behandling innan ambulans når fram. Bröstsmärtor är ett varningssymtom på hjärtinfarkt och därför behöver personer som drabbas hjälp snabbt.

Mer information
Helge Brändström, medicine doktor, beredskapsöverläkare Västerbottens läns landsting och projektledare vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum, 070-319 07 95

Owe Johnson, docent, överläkare kardiologi, Norrlands universitetssjukhus, 070-691 30 04

Vänliga hälsningar

Anja Hansen
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

ANNONSER