Ny teknik kan revolutionera ambulanssjukvården

Google Glass är högteknologiska glasögon, som kostar 1500 dollar per par och som tillhör kategorin bärbar teknik.

Det som är speciellt med dessa glasögon är att de innehåller ett litet prisma i närheten av höger öga, på vilket grafisk stödinformation projiceras. I själva verket känns det som att man står framför en stor datorskärm.
Den visade informationen beror på vad användaren för tillfället iakttar. Om användaren tittar på en medicin, kan han/hon få information om medicinen; om det är en patient som är i fokus, kan fakta om patienten projiceras på prismat och så vidare.
Enheten är helt röst- och rörelsestyrd och kan till exempel användas för att ta kort, filma, skicka meddelanden, leta efter information och genomföra videosamtal.
Inom ambulanssjukvården kan Google Glass exempelvis nyttjas för att genomföra videosamtal med specialister eller akutmottagningen på det sjukhus dit patienten är på väg.
Ambulanspersonalen kan, utan att behöva använda händerna (som är upptagna med att hjälpa patienten), inleda ett videosamtal och visa samtalspartnern exakt hur patienten ser ut, vad han/hon drabbats av och så vidare.
På detta sätt kan de tillsammans komma fram till bästa vårdlösningen i ambulansen och akutmottagningen är också förberedd på att ta emot patienten som är på väg.

Kan ske med röststyrning
Ambulanspersonalen kan även ta fram medicinsk bakgrundsdata om patienten, som kan vara mycket viktiga för val av behandling i ambulansen.
Denna information kan sedan, tillsammans med nytagna foton av patienten och ambulanspersonalens egna anteckningar, skickas direkt till akutmottagningen på sjukhuset.
Och allt detta kan ske med hjälp av enbart röststyrning.
ProTransport-1, ett ambulansföretag i norra Kalifornien, inledde ett projekt med Google Glass för ett par månader sedan.
– Våra Paramedics kan föra över exakt vad de ser till specialister på sjukhusen och på detta sätt få hjälp i komplicerade fall, förklarar Glenn Leland, på ProTransport-1.
Vi hoppas också kunna förbättra dokumentationen och möjligheterna för patienter på väg till sjukhuset, tack vare Google Glass, fortsätter han.

Konsultation med Google Glass.
På akutmottagningen vid sjukhuset i Rhode Island undersöks för närvarande Google Glass inom ett mycket specifikt område.
För vissa patienter på akutavdelningen behöver en hudspecialist tillfrågas, för att bestämma den lämpligaste behandlingen.
Denna konsultation sker numera med hjälp av Google Glass. Akutläkaren studerar patientens hud och i samma ögonblick ser hudspecialisten precis samma sak på sin datorskärm.
Samtidigt talar de två läkarna med varandra och rådgör om hur patienten ska vårdas.
– Vi vill använda Google Glass för att förbättra telemedicinen på akutavdelningen, säger Dr. Paul Porter, som leder studien.
På sikt hoppas vi att glasögonen ska kunna föra akutvården framåt rejält, till exempel som ett hjälpmedel för sjuksköterskor på ålderdomshem, när de kontaktar en akutmottagning.
Ett av de sjukhus som kommit långt i användningen av Google Glass är Beth Israel Deaconess Medical Center i Boston.
Utanför varje rum på akutmottagningen finns en QR-kod, som läkaren läser av med specialglasögonen. Då får han/hon all information (bakgrund, medicinsk data, med mera) om patienten och kan se dessa fakta framför sig, utan att släppa blicken eller händerna från patienten.
– Jag kan behålla ögonkontakten med patienten, vi kan fortsätta prata och jag behöver inte avbryta honom/henne eller lämna sjukhussängen för att få informationen, berättar Dr. Steve Horng, akutläkare vid Beth Israel-sjukhuset och en av de ansvariga för projektet. I vissa fall kan det vara livsavgörande att få korrekta fakta snabbt.
– Vid ett tillfälle vårdade jag en patient som drabbats av omfattande hjärnblödning, fortsätter Horng.

Slipper att gå till datorn
Tack vare Google Glass, kunde jag omedelbart se patientens allergier och ge rätt medicinering. Tidigare hade jag varit tvungen att gå till en dator för att leta upp informationen, vilket hade tagit mycket längre tid och riskerat patientens liv.
– Nästa steg är att använda specialglasögonen för att utföra uppgifter, inte bara ge information, planerar Horng. Vi vill använda glasögonen för att beställa medicin, boka återbesök och kontakta andra läkare.
– I framtiden kommer Google Glass att revolutionera vårt arbete, spår Horng avslutningsvis.

Text: Elliot Turvall

Foto: Beth Israel Deaconess Medical Center, University of Arizona College of Medicine

ANNONSER