Artikel

Orena ambulanser – En hälsorisk

Linda Johnsson och Karin Olsson har valt att undersöka mängden bakteriekolonier på kontaktytor i ambulanser och personalens uppfattning av städrutiner och utsatta kontaktytor.