http://issuu.com/s112/docs/bladderbar-nr-3-2014/3?e=0

Nr 3 2014 / Digital publikation

[php snippet=1]

Klicka på bilden för att läsa tidningen.

INNEHÅLL:
Landet runt – aktuella notiser
Alarmeringstjänstutredningen – Vad händer?
Färre onödiga ambulansuppdrag
Ambulansdirigering i egen regi
Sprider kunskap om nätmobbning
Räddningstjänsten i Karlshamn
Viktigt hur markörerna agerar
Interaktiv verktygslåda utvärderas på Sandö
Flygburen livräddning på flera kontinenter
Är digitalt beslutsstöd framtiden?
Strokefinder – Test i ambulans under hösten
Ny NiIsson med flexibelt tvåbårs-utförande
“Orena ambulanser” – Nominering 3
Alarm – Ambulansförbundet
Mässa för ambulanspersonal 2015
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Thommy Larsson är död – Fuck cancer!
Kriminalhistoria – Den olycklige rånaren


 

ANNONSER