Internationell konferens om massräddning

–­Frågan är tyvärr ständigt aktuell, nu senast med den stora olyckan i Sydkorea i april. Att utveckla metoder och utbildning för massräddning är högprioriterat för oss och våra kollegor runt om i världen, säger Rolf Westerström, VD för Sjöräddningssällskapet.

Utanför Sydkoreas sydvästra kust miste närmare 300 personer livet när passagerarfärjan MV Sewol sjönk i april. Många av dem var barn. Efterspelet har handlat mycket om ansvaret, och intresset har riktats mot Sverige: Hur hanterar vårt land sjöräddning, 20 år efter Estonia? Inte mindre än fyra koreanska TV-team har besökt Sjöräddningssällskapet under maj för att få en bild av hur den svenska modellen fungerar.

I veckan som gått har Sjöräddningssällskapet också genomfört en unik och uppmärksammad räddningsövning. 11 testpersoner sattes i en livflotte utanför Rörö där de fick invänta räddning i 30 timmar ­– en högst tänkbar situation vid en massräddningsinsats. 

Fokus på utbildning
När världens sjöräddare – frivilligorganisationer och statliga myndigheter – nu möts i Göteborg för tredje gången i rad delar de med sig av erfarenheter från massräddningsoperationer.  De diskuterar också metoder och i år sätts ett extra fokus på träning och utbildning.

Bland annat kommer deltagarna vara med i den största räddningsövning som någonsin gjorts i fartygssimulatorer. I Chalmers Tekniska Högskolas och Sjöfartsverkets lokaler på Lindholmen i Göteborg iscensätts en kollision mellan en passagerarbåt och ett fraktfartyg. Strax norr om Bornholm tar båda fartygen in vatten och börjar sjunka.  Flottar har satts i och det ligger människor i vattnet. Läget är alltså precis så kaotiskt som det kan vara på en olycksplats. Delegaterna får prova på att närma sig olycksplatsen både i räddningsbåtar och i handelsfartyg av olika storlek.

– Vi vill visa på vikten av att träna den här typen av situationer. Vi vet inte när det händer eller var det händer nästa gång. Vi vet bara att det kommer hända igen, och att sjöräddare och sjöfolk världen över måste vara så väl förberedda det någonsin går, säger Rolf Westerström, VD för Sjöräddningssällskapet.

Fakta.

 The International Maritime Rescue Federation (IMRF) är en internationell organisation som representerar närmare 70 av världens SAR-organisationer (Search and Rescue). IMRF:s huvudsakliga syfte är att medlemmarna kan dela idéer, teknologi och erfarenheter samt fritt kunna samarbeta med varandra för att nå det gemensamma humanitära målet: att rädda liv till sjöss.

–  Konferensen om massräddning hålls för tredje gången i rad i Göteborg, med Sjöräddningssällskapet som värd. Tidigare konferenser har hållits 2010 och 2012. I år förväntas 120 delegater komma till Göteborg. 

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. Vi är 2 000 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i
alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet.

ANNONSER