Matematik som räddar liv

Centret, som leds av professor Paul Harper, använder avancerad matematik i sofistikerade datormodeller, för att effektivisera processer knutna till bland annat ambulanser och akutvård. De undersöker till exempel hur man på bästa sätt kan möta efterfrågan på ambulanser, så att alla får den vård de behöver så fort som möjligt. Tack vare deras modeller, kan man verkligen säga att matematik kan rädda liv.Ambulans-Wales10

– Vi använder data insamlad under tidigare år, för att exempelvis förutspå antalet patienter som kommer att komma till akutmottagningen vid ett sjukhus, säger Professor Harper. På detta sätt är det möjligt för sjukhuset att förbereda sig i enlighet med det prognosticerade antalet patienter.

Ett sådant arbete har ”Health Modelling Centre Cymru” till exempel genomfört vid ”Royal Gwent”-sjukhuset i Wales. Där har forskarna byggt upp en avancerad simulation av in- och utflödet av patienter vid akutavdelningen. Denna simulation har sedan studerats via datorer och olika förslag för att få bukt med flaskhalsar har testats. Det fina är att det på detta vis går att ”experimentera” med olika möjligheter i simulationer, utan att detta drabbar de riktiga patienterna. Den mest effektiva metoden kan då tas fram och sedan användas på sjukhuset. På detta sätt hävdar experterna att man ska kunna spara upp till 20 % av kostnaderna, samtidigt som bättre akutvård erbjuds för patienterna.

Ett annat projekt som matematikerna i Cardiff behandlat är strokepatienter i södra London. Deras forskning visade på fördelen av att upprätta en speciell strokeavdelning, vilket också gjordes, enligt deras rekommendation. På kort tid sjönk dödligheten i stroke i detta område med 60 procent, vilket måste anses vara en fantastisk förbättring.

– Vi har också utvecklat modeller för räddningstjänst, som kan hjälpa till att välja de bästa platserna för att placera ambulanser beredda att rycka ut, så att de ska nå patienterna så fort som möjligt, förklarar Harper. Dessa lösningar har sedan tillämpats på olika platser i landet.

Andra modeller som tagits fram av forskarna vid centret inkluderar effektiv planering av operationssalar, förändrad turordning i väntelistor för att förkorta den genomsnittliga väntetiden samt en undersökning av vädrets påverkan på antalet patienter som strömmar in till akutavdelningen på sjukhuset.Sjukhus_korrad

Det senare projektet kanske låter som en anekdot, men det visar sig att Harper och hans medarbetare publicerat flera vetenskapliga artiklar i ämnet och att det rönt stor uppmärksamhet över hela världen. Tack vare dessa modeller, går det, med hjälp av aktuella uppgifter från väderprognoser, att, i stor utsträckning, förutsäga vilka dagar akutavdelningen kommer att bli överbelastad. Dessa dagar kan det vara väl värt att kalla in extra personal för att hjälpa patienterna.
– Hos oss räddar matematik helt enkelt liv, avslutar professor Harper hoppfullt.

Text och foto: Elliot Turvall

ANNONSER