SAA blir en del av Avincis Group

SAAAvtalet innebär att SAA fortsätter sin verksamhet, vid sidan av Avincis övriga bolag som tillhandahåller akuttransporter, sök & räddningsuppdrag, brandräddning samt transportförsörjning åt aktörer på energimarknaden. Avincis är verksamt i åtta länder runt om i världen med en flotta bestående av 343 helikoptrar och flygplan.

Försäljningen värderar bolaget till 707 MSEK (ca 80 MEUR) inklusive nettoskulder. Avincis förvärvar 84.6 procent av bolaget till en kontant köpeskilling på 206,5 MSEK med ytterligare 84,2 MSEK som betalas ut kontant i form av en säljarrevers efter två år. Affären är föremål för myndighetsgodkännande samt viss villkorsuppfyllelse innan den kan avslutas, vilket väntas ske senast 30 juni 2014.

SAAs 22 ambulansflyg och ambulanshelikoptrar transporterar årligen fler än 14 000 patienter huvudsakligen runt om i Sverige, Finland och Danmark. Verksamheten har en självklar koppling till Avincis uppdrag, att rädda liv, skydda miljön och transportera verksamhetskritisk personal och materiel på ett säkert sätt. Under 2013 flög Avincis 51 450 sjuktransporter och utförde 2 100 havs- och bergsräddningsuppdrag.

SAA kommer även i fortsättningen vara en självständig verksamhet och arbeta för sina kunder runt om i Skandinavien. SAAs grundare och vd, Henry Hansen, kommer fortsätta att leda SAA och Avincis akuttransporttjänster i Skandinavien. Henry Hansen kommer också att återinvestera och behålla ett delägarskap i SAA.

Som en del av Avincis kommer SAA få tillgång till kunskap, struktur och resurser för att fortsätta växa och utveckla verksamheten i Norden. Med huvudkontor i London tillhandahåller Avincis världsledande säkerhets- och tekniksystem, standarder och expertis till sina fristående verksamheter som arbetar utifrån en självständig identitet på sin respektive lokalmarknad.

James Drummond, vd i Avincis Group, säger, “SAA har ett starkt team och en verksamhet som stämmer väl överens med Avincis uppdrag och värderingar. SAA kommer tillföra såväl nordisk expertis och erfarenhet som 160 kunniga medarbetare med en avundsvärd meritlista av att rädda liv. Jag ser fram emot att välkomna dem till vår grupp och att få vara med och stödja dem i att växa sin verksamhet”.

SAAs verkställande direktör Henry Hansen tillägger, “Jag är glad över möjligheten att få koppla an till en av världens ledande aktörer inom ambulansflyg. Vi har etablerat SAA som ett ledande och professionellt skandinaviskt ambulansflygföretag och med Avincis support får vi möjlighet att bygga vidare på den framgång vi haft”.

För mer information: Scandinavian Air Ambulance,  Henry Hansen, +46 70 298 48 00  Henry.hansen@airamb.se

 

ANNONSER