Tullverkets skannrar

Förmågan att kunna se utan att tvingas öppna och tömma stora mängder av containers och lastfordon, möjliggör snabbare kontroller. Tullverkets kontrollverksamhet har under 2013 börjat styras till det tunga godsflödet, vilket har medfört en minskning av antalet resandekontroller.

– Det krävs en ständig balans i kontrollverksamheten, som innebär att vi med befintliga resurser måste röra oss mellan resandeflödet – som erfarenhetsmässigt ger större aTull 2ntal beslag – och i godsflödet, som brukar ge större mängd beslagtagen narkotika men tar mer tid i anspråk, säger Therese Mattsson, Tullverkets generaltulldirektör. Smugglarnas tillvägagångssätt varierar över tid och det måste speglas i våra metoder och prioriteringar av verksamheten.

Satsningar för ökad selekteringsförmåga

Som ett led i satsningen på det tyngre godsflödet har Tullverket under 2013 investerat i tre nya mobila skannrar för kontroll av containrar och lastfordon. Den första skannern har nyligen tagits i drift i gränsskyddsverksamheten i Stockholm. Driftsättning av nya skannrar i Göteborg och Malmö planeras till sensommaren.

– Skannerverksamheten har en nyckelroll i arbetet med selektering av lastbils-, container- och järnvägsgods, säger Sven-Peter Ohlsson, gränsskyddschef på Tullverket. I genomsnitt skannas cirka 450 transportmedel och containrar per månad. Med nya skannrar kommer vi att kunna utveckla Tullverkets förmåga att upptäcka dolt smuggelgods i det tunga godsflödet. Kontrolltiden för varje objekt i det tunga godsflödet kommer att förkortas betydligt. Det är bra både för Tullverket och för näringslivet.

Bildtext: Tekniken i Tullverkets nya skannrar är helt ny. Programmen för bildbehandling och kvalitén på bilderna har blivit bättre än i de tidigare. Högre upplösning och bättre kontrast på bilderna gör dem lättare att tolka.

Text och foto: Tullverket

ANNONSER