16 personer omkom i januaritrafiken på väg

TS_Sv_2V_RGB [Konvert]Elva av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 3 var cyklister och 2 var gående. Fyra bilister omkom i singelolyckor och 6 i mötesolyckor. Alla omkomna cyklister och fotgängare blev påkörda av personbilar. Bland de omkomna var 12 män och 4 kvinnor. En av de omkomna var under 18 år och 4 var över 65 år.

Medelantalet omkomna i januari månad, under de senaste fem föregående åren, är 21 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 263 personer omkommit och 2 637 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 285 samt skadades svårt 2 959 personer. Det innebär en minskning med 8 respektive 11 procent. Jämför man däremot med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har både antalet omkomna och antalet svårt skadade minskat med 18 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna olycksstatistik på denna webbplats.

ANNONSER