CSC Scandihealth ny leverantör av IT-system till ambulanssjukvården

Uppdraget omfattar bland annat journalsystem, EKG-utrustning och fordonsdator med kart- och navigationsstöd. Utgångspunkt i upphandlingen har varit att tekniken ska underlätta att patienten kommer till den klinik som bäst motsvarar vårdbehovet, exempelvis direkt till akutmottagning, hjärtintensivavdelning eller geriatrisk klinik. Systemet ska slläven kunna föra över relevant information till den mottagande kliniken i realtid.

— Hållbarhet över tid och helhetsansvar med kvalitet har varit ledord i upphandlingen. Sammantaget har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, säger Ann Eva Askensten, chef för särskilda vårdfrågor på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Innan avtal kan skrivas med CSC Scandihealth väntar en 10 dagar lång överprövningstid. Om en leverantör anser sig felaktigt bedömd eller hanterad har de rätt att lämna in en begäran om överprövning hos Förvaltningsrätten.

Fakta:

  • Den tekniska utrustningen ska installeras i samtliga ambulanser.
  • Anbudspriset är cirka 98 miljoner kronor för åtta års leverans, support och underhåll.
  • Tester, installation och utbildning ska påbörjas under våren 2014.
  • Pilotverksamhet beräknas starta under hösten 2014.
  • Breddinförande beräknas ske i december 2014.

För media
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens presstjänst
Telefon: 08-123 131 4808-123 131 48

ANNONSER