Artikel

Ökad hjärtsäkerhet för hjälpsökande

I samarbete med Hjärtstartarregistret har SOS Alarm infört information om registrerade hjärtstartare på sina kartor i produktionsområde Mitt som består av Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län och Värmlands län.