Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

18 personer omkom i trafiken

Fem av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två i lastbil, sju på motorcykel, en på cykel och tre var gående. Tre bilister och en motorcyklist omkom i singelolyckor. En bilist och en motorcyklist omkom i mötesolyckor. Tre motorcyklister omkommer i avsvängsolyckor och en i en korsningsolycka. Två fotgängare blev påkörda av personbilar och en av en buss.

Bland de omkomna var 15 män och 3 kvinnor. Tre av de omkomna var över 65 år men ingen var under 18 år.

Medelantalet omkomna i september månad, under de senaste fem föregående åren, är 31 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 271 personer omkommit och 2 816 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 280 samt skadades svårt 3 033 personer. Det innebär en minskning med 3 respektive en minskning med 7 procent. Jämför man med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 18 procent och antalet svårt skadade med 13 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.