Sommarens ambulansskandal

amb6De tre bolag som kör ambulans i Stockholmsregionen har accepterat landstingets krav på att det ska vara specialistsjuksköterskor. Det avtal som är undertecknat gäller, sommar som vinter.

Efter att förvaltningen fått ta del av ett nödrop från de tre bolagen om svårigheterna med att bemanna verksamheten under sommaren, så infördes en formell möjlighet att ansöka om att få göra undantag för avtalet och under en begränsad tid ha sjuksköterskor utan specialistutbildning. Jag är skeptisk till det eftersom det inte blir likvärdig vård då. Men möjligheten har i alla fall funnits.
 
I tisdags fick veta att inget bolag ansökt om dispens i sommar. Det lät bra tills vi fick berättat för oss att en av leverantörerna bemannat sina bilar med lägre kompetens ändå. Alltså utan att ansöka om att få ett undantag. Man struntar helt enkelt både i avtalet och de formella möjligheter att komma överens inom ramen för avtalet, att hitta en speciallösning i tuffa tider.
I dryga 600 timmar i sommar har akut sjuka människor tagits om hand av fantastiskt kompetenta sjuksköterskor, men de facto inte med den kompetens vi bestämt oss för är den rätta i vårt landsting.
 
Att ha en avtal med ett bolag som struntar i det blir omöjligt. Det skickar fel signaler till alla andra avtalsparter. Det skapar en onödigt ojämlik vård i Stockholm. Det finns ingen politiker som tycker att det är bra.
 
Den aktuella leverantören hörde av sig senare samma dag, per mejl. Där skrev de bland annat:
 
”Bemanningsproblem under sommaren är inget som endast drabbar ambulanssjukvården i Stockholm. I Västra Götalandsregionen (där all ambulansverksamhet drivs i egen regi av respektive sjukhus) har man haft stora problem med att bemanna ambulanserna denna sommar. Där löste man det bland annat genom att istället använda sig av militärer i ambulanserna (något som Socialstyrelsen absolut inte godkänner). Se till exempel denna artikel i Göteborgsposten: http://www.gp.se/nyheter/vastergotland/1.1895183-militarer-holl-ambulanser-rullande-i-sommar. Arbetsmiljöverket hotar även den egna regin i Göteborg med vite pga. för låg bemanning och dålig arbetsmiljö: http://www.dagensmedicin.se/jobb/ambulanspersonal-hinner-inte-ata/
 
Sådan sandlådetaktik, att peka på andra som också gjort fel, biter inte på mig. Det enda rätta nu är att leverantören själv drar sig ur verksamheten och överlåter den åt en utförare som är beredd att följa gällande avtal.
 
 
Text:  Helene Öberg  (MP)

ANNONSER