Lex Maria

Anmälan enligt Lex Maria:

2013-07-16 Sonen till en man som är insulinbehandlad diabetiker ringde 112 eftersom han var orolig för pappan som inte mådde bra och hade kräkts sedan dagen innan. Då mannen själv kontaktades av SOS Alarm uppgav han att han inte tyckte att han behövde åka till sjukhus. Med utgångspunkt från detta skickades ingen ambulans till mannen. Med hänsyn till att han var insulinbehandlad diabetiker och den situation som hans anhöriga beskrev kan den uteblivna ambulansen ha inneburit risk för allvarlig vårdskada. Mannen hittades medvetslös dagen efter och en ambulans larmades ut med högsta prioritet.

2013-07-16 En allvarligt kroniskt sjuk man fick akut svår andnöd och bröstsmärta. Mannens symtom var enligt Medicinskt index en prio 1, men då närmaste ambulans befann sig långt från adressen ändrades prioriteringen till 4 (patientstyrning). Transporten utfördes därmed av en sjuktransportbil som inte har möjlighet att ge sjukvårdshjälp och är tänkt för transporter utan vårdbehov. Bedömningen var dock att mannen snabbare fick hjälp på det här sättet mot att vänta på en ambulans. Den uteblivna ambulanstransporten på grund av det långa avståndet kan ha inneburit en risk för allvarlig vårdskada.

2013-07-11 En man ringde till 112 om sin hustru som hade ramlat ihop på golvet. Hon var blek och svettig samt hade ont i axlarna. Ärendet bedömdes som en fallolycka och fick prioritet 2. Efter ytterligare l samtal till 112 ändrades prioritering till 1. Det tog drygt en timme innan ambulans var på plats hos kvinnan, och den väntetiden kan ha medfört en risk för allvarlig vårdskada.

2013-07-11 Ärendet gäller en kvinna som avvek från en psykiatrisk klinik. Vid samtal mellan olika enheter och organisationer uppstod oklarheter om vilken resurs som skulle åka hem till kvinnan, med hänvisning till att det inte var helt säkerställt var hon befann sig. Detta medförde att ingen resurs utlarmades förrän efter ett antal timmar. Denna fördröjning kan ha medfört en risk för allvarlig vårdskada.

Källa: SOS Alarm

ANNONSER