Samariten Ambulans AB – informerar om avtalet i Skåne

Information om Samariten
Samariten har levererat ambulanssjukvård åt Stockholms läns landsting (SLL) sedan 1993 och har idag även avtal med landstinget i Värmland och Norrbottens läns landsting. Bolaget har dock sitt säte i Skåne. Bolaget har haft samma ägare och styrelse sedan det bildades. För den som vill veta mer om bolagets verksamhet går det bra att kontakta Susann Wärmefors på Vårdförbundet (070-4146646) eller Eva Lundqvist (070-2218313) på Kommunal.

Uppstartprocessen
Då avtalet träder i kraft först i februari 2015 blir uppstartprocessen ovanligt utdragen. De aktiviteter som genomförs under 2013 handlar om information och vissa förberedande åtgärder inom de områden där en lång startsträcka kan förväntas. Fortlöpande information om kommande aktiviteter läggs ut successivt via denna informationskanal.

Redan genomförda åtgärder:

  •  Första möte med ledningen för Falck Ambulans AB
  •  Tillsättning av Etableringsansvarig projektledare

Presentation av Etableringsansvarig projektledare
Samariten har utsett Jan Hesselberg till Etableringsansvarig projektledare. Jan är idag Regionchef i Stockholm, men kommer under 2014 gå över till att arbeta 100% med uppstarten i Skåne. Jan Hesselberg har tidigare varit ansvarig för:

  • avveckling av Stockholms läns ambulansverksamhet 1992-93
  • etablering av ambulanssjukvård i Järfälla/Upplands Bro kommuner 1993
  • avveckling av ambulansverksamheten in om Järfälla/Upplands Bro kommun 1996
  • avveckling av Samaritens område SLL Nord-Väst 1999
  • etablering av område SLL Nord-Väst och SLL Mitt Syd i Falcks regi 2000
  • avveckling av område SLL Syd-Väst, och
  • etablering av område SLL Mitt-Syd och SLL Nord Väst åt Samariten 2011-2012

Frågor och svar
Kommer Samariten i samband med etableringen att ta över personal som idag är anställda av nuvarande leverantör inom område 2?
Svar: Samariten har alltid erbjudit befintlig personal anställning i samband med att nya områden tas över från annan leverantör och har för avsikt att göra det även i detta fall.

Kommer Samariten att besöka dagens ambulansstationer och presentera sig själva och anbudet?
Svar: Ja, bolagets avsikt är att komma ut till stationerna och presentera anbudet och tankarna kring den nya avtalsperioden. Tidpunkten för när detta kommer att ske beslutas i samråd med Falck och är ännu inte fastställt.

Hur ser Samaritens plan för dimensionering ut?
Svar: Samariten har lämnat en plan för dimensionering i anbudet. Denna plan kan komma att justeras något utifrån hur verksamhetens behov förändras fram till avtalsstart.

Kontakt: Det är snart semestertider men t om v 25 kan Ulf Kanfjäll kontaktas angående frågor avseende avtal och etablering via telefon 08-511 704 44 eller 070-5697 800. Från och med v 31 ansvarar Jan Hesselberg för upplysningar kring etableringen via telefon 070-9958 940.

Frågor kan även ställas via mail ulf.kanfjall@samariten.se

Nästa informationsblad kommer att publiceras via bolagets hemsida 2013-08-19

ANNONSER