Patienterna är nöjda med ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården i Skåne får höga betyg i den senaste nationella patientenkäten. Patienterna känner ett mycket stort förtroende för ambulanspersonalen och tycker att ambulansen körs på ett tryggt sätt. Förtroendet är också stort för larmoperatörerna.

Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp gör läkare och annan sjukvårdspersonal i regel sitt yttersta för att få igång hjärtat igen och återställa övriga livsfunktioner. Den systematiska serie åtgärder som brukar vidtas går under namnet hjärt- och lungräddning (HLR).