Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: maj 21, 2013

Patienterna är nöjda med ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården i Skåne får höga betyg i den senaste nationella patientenkäten. Patienterna känner ett mycket stort förtroende för ambulanspersonalen och tycker att ambulansen körs på ett tryggt sätt. Förtroendet är också stort för larmoperatörerna.

Read More »

Nya etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning

När en människa drabbas av plötsligt hjärtstopp gör läkare och annan sjukvårdspersonal i regel sitt yttersta för att få igång hjärtat igen och återställa övriga livsfunktioner. Den systematiska serie åtgärder som brukar vidtas går under namnet hjärt- och lungräddning (HLR).

Read More »