15 personer omkom i apriltrafiken

Åtta av de omkomna personerna hade färdats i personbil, en i lastbil, två på motorcykel, en på cykel, två gående och en på en fyrhjuling. Sex bilister och en motorcyklist omkom i singelolyckor. Två bilister och en motorcyklist omkom i mötesolyckor. Två personer omkom i kollision med tåg, en lastbilsförare och en förare av en fyrhjuling. Bland de omkomna var 10 män och 5 kvinnor. En av de omkomna var under 18 år och fem över 65 år.

Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren, är 24 personer.

Under de senaste 12 månaderna har 276 personer omkommit och 2 816 skadats svårt i vägtrafikolyckor. Under de senaste föregående 12 månaderna omkom 312 samt skadades svårt 3 211 personer. Det innebär en minskning med 12 respektive 12 procent. Jämför man med ett 5 års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 22 procent och antalet svårt skadade med 16 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna polisrapporterad olycksstatistik.

Källa: Transportstyrelsen

ANNONSER