Vägarnas trafiksäkerhetskameror byts ut

trafiksakerhetskamera_300– Trafiksäkerhetskameror räddar 15-20 människoliv om året i trafiken. Som bonus ger de sänkta hastigheterna också vinster för miljön. Det är viktigt att systemet är pålitligt och därför byter vi kamerorna innan de blir för gamla, säger Eva Lundberg, nationell samordnare på Trafikverket.

Trafikverket har genomfört en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och valt Sensys Traffic AB som leverantör av de nya kamerorna. Upphandlingen omfattar till en början minst 700 trafiksäkerhetskameror men syftet är att byta ut samtliga enheter efter vägarna.

Upphandlingen ger även möjlighet att senare utöka systemet med fler trafiksäkerhetskameror. Någon sådan utökning är dock ännu inte beslutad.

Systemet med trafiksäkerhetskameror infördes i Sverige 2006 och består idag av cirka 1100 enheter som Trafikverket ansvarar för samt en utredningsenhet i Kiruna som hör till Rikspolisstyrelsen.

Kontraktet löper på tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre tvåårsperioder. Kontraktssumman är på minst 110 miljoner kronor.

Källa: Pressmeddelande från Trafikverket.  Foto: Ragnar Lilliestierna.

 

ANNONSER