Utryckningsförare med diabetes/epilepsi

Regeln innebär bland annat att den som får körkort för högre behörigheter C, CE, D och DE, redan efter 5 år, måste ansöka om förlängd giltighet hos Transportstyrelsen och samtidigt lämna in en hälsodeklaration och ett synintyg. Krav på läkarintyg gäller från 45 år men giltighetstiden ändras till vart 5:e år istället för som tidigare vart 10:e år.
För de nya behörigheterna C1 och D1 gäller samma regler om förlängning som för C och D och samma medicinska krav. Behörighet C1 ger rätt att köra medeltung lastbil och personbil över 3,5 men inte 7,5 ton, medan behörighet D ger rätt att köra en buss på max 8 meter och med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen.

Får en person med insulinbehandlad diabetes typ 1 köra utryckningsfordon?
– Det beror på den körkortsbehörighet som krävs för fordonet berättar Lars Englund, leg läk, MD, och chefsläkare på Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd.
– För de flesta utryckningsförare inom ambulanssjukvården krävs det t.ex. oftast inte mer än vanlig B-behörighet i körkortet eftersom de flesta ambulanser är registrerade som personbil. Därmed är det för en sådan diabetiker fullt möjligt att köra ambulans säger Lars Englund.
Därutöver kan förstås arbetsgivaren ha ytterligare krav på förarbehörighet.

Får en person med diagnosen epilepsi köra utryckningsfordon? Lars Englund förklarar.
– I likhet med diabetes gäller samma regler som för personbil om man haft ett epileptiskt anfall. Om det är ett första sådant anfall och inget annat är känt så handlar det om 5 års observationstid utan nya anfall (utan anfallsförebyggande medicinering) där arbetsgivaren kräver högre behörigheter (C, CE, och DE) men bara 6 månader om endast behörighet B krävs. Liksom vid diabetes kan arbetsgivaren ha särskilda behörighetskrav.
Vid ställd epilepsidiagnos gäller 1 år för lägre behörighet och 10 år (utan medicinering) för högre.
– De krav som Transportstyrelsen ställer hänger alltid bara ihop med den behörighet som krävs för att framföra fordonet.

Ett exempel. En ambulansstation har ett antal ambulanser, där arbetsgivaren endast kräver B-behörighet, men stationen har även en större buss, där arbetsgivaren kräver högre behörighet. Efter hur lång tid får samma person köra stationens ambulanser respektive bussen?
Transportstyrelsens jurist Ingar Werkström förklarar.
– Enligt Transportstyrelsens föreskrifter är observationstiden 6 månader för den som ska köra en ambulans som är registrerad som personbil medan längre observationstid (5 år) krävs om ambulansen är registrerad som buss. Arbetsgivaren kan dock välja att ställa de högre kraven även om ambulansen är registrerad som personbil.

Den som tagit körkort med B-behörighet före 1 juli 1996 har rätt att köra personbilar utan någon övre viktbegränsning. Vilken observationstid gäller för den som har haft ett första epileptiskt anfall?
– Den anfallsfria observationstiden måste vara 6 månader. Den som har tagit B-körkort efter detta datum får inte köra en personbil som väger mer än 3,5 ton i totalvikt. Då krävs istället behörighet för tung lastbil och minst 5 års anfallsfri observationstid. Detsamma gäller för behörighet D (buss). Detta kan låta ologiskt men är en följd av att definitionen av behörighet B ändrades i juli 1996. Det är inte ovanligt med övergångsregler av detta slag som ger fortsatt behörighet utifrån tidigare regler samtidigt som nya regler gäller för en ny behörighet.

Text: Sven Åsheden

ANNONSER