Ambulanssjukvården i Halland nominerad till Göta Priset

Ambulant bedömning började införas i slutet av 2011, för patienter som är 75 år och äldre med omfattande vårdbehov. I korthet innebär modellen att patientens tillstånd bedöms av en ambulanssjuksköterska, så kallad triage, med samma bedömningsverktyg som akutmottagningarna i Halland använder. I de fall som inte kräver omedelbar läkarvård, kontaktar sköterskan distriktsläkaren på patientens vårdvalsenhet, för samverkan och dialog om andra åtgärder. Det kan till exempel handla om att patienten får vård i hemmet eller på vårdvalsenheten, eller om insatser av kommunens hälso- och sjukvård.
 
– Förut innebar ett ambulansuppdrag att patienterna vårdades och transporterades till akutmottagningen, oavsett medicinskt tillstånd och allvarlighetsgrad, berättar Glenn Larsson, verksamhetsutvecklare inom Ambulanssjukvården Halland.
 
– Nu får patienten en tidigare medicinsk bedömning, som även minskar antalet inläggningar på akutmottagning för de patienter som inte behöver sjukhusvård, fortsätter han.
 
Goda resultat
Under 2012 vårdades 268 patienter enligt modellen ambulant bedömning. I 74 procent av fallen kunde patienten stanna kvar i hemmet med någon åtgärd. 16 procent transporterades till sin vårdvalsenhet och endast 10 procent behövde åka till akutmottagningen.
 
– Det är en stor förbättring från 2011, då statistiken i princip var den motsatta. 86 procent av patienterna transporterades till akutmottagningen, 11 procent till sin vårdvalsenhet och 3 procent fick vård i hemmet, säger Glenn Larsson.
 
Underlaget visar också att 69 procent av ambulansuppdragen för patienter som är över 75 år, sker mellan kl 8 och kl 17, dagtid. 24 procent sker mellan kl 17 och kl 24, samt 7 procent mellan kl 24 och kl 8 på morgonen.
 
Samarbete med Vårdval Halland
Projektet har genomförts i samarbete med vårdvalsenheterna inom Vårdval Halland, utifrån Hälso- och sjukvårdsuppdraget, HSU, 2011. När modellen har införts har representanter besökt samtliga vårdvalsenheter, totalt 49 stycken, och informerat om ambulant bedömning. Dessutom har samtliga sjuksköterskor inom kommunens hälso- och sjukvård informerats.
 
– Att vi har fått så bra resultat är mycket tack vare att vi har träffat i princip alla nyckelpersoner i den här patientgruppens vårdkedja. Det förbättrade samarbetet innebär ju stora fördelar för såväl patienterna som för sjukvården, säger Glenn Larsson.
 
Arbetsmodellen kommer bland annat att utvärderas i ett forskningsprojekt och under våren ska de vårdvalsenheter som haft mest kontakt med ambulanssjuksköterskorna, besökas igen för återkoppling av erfarenheterna så här långt.
 
Presentation på Kvalitetsmässan
Projekt kommer att presenteras på Kvalitetsmässan den 19-21 november på Svenska Mässan i Göteborg. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa och verksamhets- och samhällsutveckling. Göta Priset har sedan 1989 delats ut till Sveriges bästa utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Förutom äran belönas det vinnande projektet med en prischeck på 150 000 kronor.
 
Bakom Göta Priset står Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Institutet för Kvalitetsutveckling – SIQ, Innovationsrådet, Ledarna, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska ESF-rådet.
 
www.kvalitetsmassan.se kan man se alla nominerade bidrag.
 
Mer information:
Glen Larsson, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården Halland, tfn 035-13 42 63, 070-843 64 67

ANNONSER