Artikel

Vi måste bli duktigare på att stötta anhöriga

UPPSALA. Ett hjärtstopp som sker utanför sjukhus är traumatiskt både för drabbade och nära anhöriga. Det vanliga är att personen insjuknar i hemmet och att partnern startar hjärt-lungräddning i väntan på ambulans. Men hur går det i vardagen efter den första tidens kaos? En studie på Akademiska sjukhuset visar att anhöriga ofta känner sig glömda och hjälplösa i förhållande till sjukvården.