Underlät att dokumentera viktiga vitalparametrar och rådgöra med läkare

Patienten hade illamående, kräkningar och diarréer. Efter kontakt med Sjukvårdsupplysningen 1177 tillkallades ambulans. Ambulanspersonalen konstaterade bland annat att patienten hade hög feber och snabb puls, och tillståndet bedömdes som influensa alternativt vinterkräksjuka. I samråd med patienten valde man att låta patienten kvarstanna i hemmet med självbehandlingsvård. I samband med bedömningen dokumenterades inte viktiga vitalparametrar, såsom andningsfrekvens och blodtryck, och kontakt togs inte heller med läkare för råd.

Patienten upplevde därefter försämring och kontaktade påföljande dag vårdcentral där man konstaterade misstanke på infektion i blodbanan (septikemi). Patienten lades därefter akut in på intensivvårdsavdelning för behandling av infektion. Patienten tillfrisknade därefter och kunde utskrivas till hemmet.

Socialstyrelsens beslut

Vi avvaktar ännu Socialstyrelsens beslut i ärendet.

ANNONSER