Lång handläggning av misstänkt stroke

Eftersom hans allmäntillstånd var så pass mycket bättre än när larmet först gick fick ärendet under transporten en lägre prioriteringsgrad. När ambulansen anlände till akuten var arbetsbelastningen mycket hög. Överlämning gjordes i korridoren och utan ny bedömning av patienten. Mannen fick därför vänta länge innan han fick träffa läkare.

När han till slut undersöks av jourläkare bedöms han som strokepatient, men eftersom det gått lång tid sätter man inte in propplösande behandling utan lägger in honom för utredning. Röntgen bekräftar diagnosen, rehabilitering inleds och mannens allmäntillstånd förbättras något.

Efter drygt fem dygn påträffas han livlös i sängen och den hjärt-/lungräddning som inleds blir utan resultat. Röntgen som gjorts visade på en komplicerad kärlsjukdom, där tidig propplösande behandling möjligen inte kunnat ändra förloppet.

Landstinget har efter att ha utrett fallet och tagit fram åtgärder för att förhindra upprepning anmält ärendet till Socialstyrelsen för granskning enligt lex Maria.

För mer information:
Chefläkare Ulf Oscarson, Västerbottens läns landsting, telefon 0910-77 15 13 eller 070-348 15 13.

ANNONSER