Falck Emergency uppfyllde en önskan

En egen önskeambulans stod allra högst upp på önskelistan. Sedan starten har en utrangerad ambulans hyrts av landstinget Blekinge. I ett tidigt föreningsskede ansökte den ideella föreningen Önskeambulansen i Karlshamn om att få köpa, eller allra helst få, landstingets utrangerade ambulans. Trots brev och påstötningar har föreningens styrelse, med stigande förvåning fått konstatera, att landstinget Blekinge inte kunde komma till skott med att överlåta sin utrangerade ambulans av årsmodell 2002. Den står oanvänd i ett landstingsgarage och kostar 17 000 kr per år i skatt. Försäkringskostnad tillkommer.

När Falck Emergencys ledning fick en förfrågan, om det hos dem fanns något lämpligt begagnat fordon till salu, så fick föreningen ett positivt besked inom några dagar. Falck skänkte en före detta ambulans, en MB 316 CDI av årsmodell 2005 som rullat 21 000 mil, till föreningen i Karlshamn. Därmed är föreningens högsta önskan och målsättning uppfylld. Nämligen att en dag få äga ett eget fordon.

Föreningen Önskeambulansen är en ideell och opolitisk förening som har som ändamål att förbättra livskvalitén för svårt sjuka/handikappade genom att erbjuda transport och support efter den enskildes behov. Att i möjligaste mån kunna tillmötesgå en persons önskemål om någon aktivitet. Det kan exempelvis vara en utflykt eller en resa till något önskat resmål. Detta gäller endast sådana situationer som inte ingår i den offentliga sjukvårdens åtagande.

Bild: Från vänster Michael (amb.ssk), Christina (amb.sjv), Lennart (aktiv medlem), Tommy (amb.ssk) och Martin (amb.ssk).

Text och foto: Sven Åsheden

ANNONSER