Ansvarsärenden

Byte av ambulanspersonal under pågående larm

En ambulans på väg tillbaka till enhetens hemmastation efter avslutat uppdrag får ett Prio 1-larm. När man lägger ut rutten med hjälp av GPS föreslås