Autokaross Spe

Flygplatsbrandbilar
ARS tillverkar ett antal olika typer av flygplatsbrandbilar. Vi har bland annat tillverkat fordon till Svenska Försvarsmakten och till Grönländska civila flygplatser.
Industribrandbilar
Vi levererar ett antal olika typer av brand- och räddningsfordon för brandbekämpning inom industrier. Vidare har vi ett utbud av fordon och lastväxlarenheter för användning vid kemiska olyckstillbud.
Specialfordon – Övrigt
Vi bygger ett antal specialfordon för brand- och räddningsändamål. Exempel är terränggående fordon på Unimog chassi.

www.autokaross.se
rescue@autokaross.se

AUTOKAROSS RESCUE SYSTEMS I FLOBY AB
Sörbyvägen 15
520 40 FLOBY

ANNONSER