Sven Åsheden

Förtroendekris för arbetsmiljön

Juni månad har just passerat och lämnat olika typer av minnen efter sig. Många av oss minns, med glädje, juni 2012 som den månad då Spaniens landslag i fotboll återigen fick visa att de är bäst i Europa. Det var ju som bekant ”fotboll och fotbollssnack nästan hela juni” för att citera hustrun.

Samverkan 112 har många gånger framhållit värdet av samverkan mellan våra blåljusorganisationer, såväl i konkret handling som med information och kunskap om varandra. Därför ser jag det som fantastiskt positivt och stimulerande att få ta del av olika samverkansprojekt som pågår. Några av dem kan du läsa om på sidorna 8, 12, 16 och 24. Allt utbyte är oerhört viktigt för vår bransch. Utvecklingen, både tekniskt och organisatoriskt, går väldigt snabbt och alla former av utbyte av kunnande, erfarenheter och metodik är en av de viktigaste källorna till förkovran.

Sorgligt. I förra numret skrev jag om ett växande missnöje inom ambulanssjukvården. Nu kommer det signaler från personal, som arbetar inom andra blåljussektorer, om att deras psykosociala arbetsmiljö också är dålig. Orsaken beskrivs oftast som en allt större osäkerhet om framtiden, att stöd och uppmuntran från chefer är lågt och att det egna inflytandet blir mindre och mindre. En rad nationella händelser runt arbetsmiljö och säkerhet har också väckt stor uppmärksamhet och en stark känsla av oro. Inom ambulanssjukvården hotar Arbetsmiljöverket Sirius Humanum i Finspång med böter om företaget inte förbättrar arbets miljön. Nu måste företaget skapa tydliga rutiner och regler för hur det lokala och systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Samspelet mellan den anställdes villkor och de förväntade resultaten från arbetsgivaren har ett starkt samband. Finns det inte riktiga grunder för detta samspel, och en god vilja, så fungerar inte en arbetsplats som man kan förvänta sig att den skall göra.

Ursprungligen var Arbetsmiljölagens huvudsyfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön. Nu omfattar arbetsmiljölagstiftningen även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående, så kallad psykosocial arbetsmiljö. Idag handlar arbetsmiljö om allt som påverkar människor på jobbet. Arbetsmängd, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, stress och möjlighet till återhämtning. Men även de sociala behoven ingår som en del i arbetsmiljön: arbetet ska ge tillfälle till utveckling, ny kunskap och gemenskap med arbetskamrater. Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och ska enligt arbetsmiljölagen ”vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall”.

På vissa håll i vårt avlånga land finns det en tendens mot avdemokratisering. Framför allt därför att ekonomiska värden har kommit att tränga undan demokratiska värden, samtidigt Har du egen erfarenhet av saker och ting som inte håller måttet? som beslutsfattandet allt mer styrs av politiker och tjänstemän från slutna rum. Sveriges kommuner, landsting och regioner har ett långtgående självbestämmande. Det innebär att de mål som fastslagits av riksdagen oftast bara är rådgivande för kommuner och landsting. Staten formulerar målen och kommuner och landsting utför på det sätt som de finner bäst. Oftast blir det bra men inte alltid.

Låt oss inte glömma bort behovet av en stilla eftertanke och alla möjligheter som kan utvinnas ur den goda viljan.

Vi ses i början av september!
Till dess önskar jag dig en riktigt skön och behaglig sommar!

Sven Åsheden, chefredaktör och ansvarig utgivare

ANNONSER