Sala Brand Växla

Lastväxlarbil till Södra Älvsborg

Chassi: Volvo FM 410HP 62 RIGID
Lastväxlare: JOAB typ L17

ANNONSER