Nr 5 – 2011

Norrlands hjältar – ambulanshelikoptrar Vattenjetdriven livräddningsbräda Hård personlig utrustning ökar skaderisken Linköping sticker fram – Ny ABLS-kurs Svensk räddningstjänst utbildar ryssar Nytt ledningssystem för utryckningsfordon