Har förare av ambulanser – den körkompetens som krävs..?


NY UNDERSÖKNING OM KÖRKOMPETENS OCH ARBETSTIDER FÖR SEMESTERVIKARIER INOM AMBULANSSJUKVÅRDEN

En ny forskningsrapport om förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården har utkommit. Rapporten ”Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården” (Lundälv, 2017) visar att det återstår brister inom svensk ambulanssjukvård i arbetet med såväl nollvisionen som arbetsmiljö. I Sverige har det under flera år diskuterats om kompetenskrav för utryckningsförare och goda arbetstider för ambulansförare inom ambulanssjukvården.

Risker och säkerhet har alltmer kommit att uppmärksammas både efter allvarliga olyckor med utryckningsfordon men också de fackliga organisationernas stora engagemang för såväl arbetsmiljö, patientsäkerhet som trafiksäkerhet. Trots detta arbete och engagemang har såväl offentliga som privata ambulansarbetsgivare inte nått någon enhetlighet och tydlighet i rekryteringen av semestervikarier till ambulanssjukvården under senare år. Forskningsstudien visar att det inte råder någon nationell enighet i praktiken vare sig när det handlar om uttryckta kompetenskrav som ambulansförare eller att man är tydlig och informerar om vilka arbetstider som gäller i platsannonserna.

Några av resultaten:
  • I 17 av de 56 annonserna (30.3 %) saknas uppgift om arbetstagarorganisationen och kontaktuppgifter till förtroendevalda inom arbetstagarorganisationerna.
  • I 52 av de 56 annonserna (92.8 %) saknas beskrivningar av körvanans betydelse för ambulanstransporter och utryckningskörning.

Rapporten offentliggörs och presenteras på FLISA-konferensen i Jönköping i morgon den 19 september 2017.

Vid frågor om rapporten och undersökningen går det bra att kontakta Jörgen Lundälv, Docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och docent i trafikmedicin vid Umeå universitet E-post: Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se eller Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se Mobiltelefon: 0761-724711.


 

ANNONSER