Samlat ambulanscentrum ska öka servicen för Hisingsborna


 

sahlgrenska-1

Folkmängden på Hisingen ökar i rekordtakt. Nu begåvas invånarna med ett nytt ambulanscentrum när två stationer blir en. Placeringen på Ruskvädersgatan är strategiskt uträknad för att så snabbt som möjligt kunna nå alla Hisingsbor – oavsett var de bor.

Att slå ihop två mindre stationer till en enda, brukar ofta betyda att man gör något slags besparing i verksamheten. Men så är inte fallet med det nya ambulanscentrumet på Hisingen. Istället handlar det om en utöka servicen till de boende i alla väderstreck över ön, menar  Anna-Karin Juwél-Egeland,  verksamhetschef för Ambulans och prehospital akutsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Bakgrunden är att vårt hyreskontrakt med Lundby brandstation sades upp, och vi var tvungna att hitta andra lokaler. Då föddes idén om ett samlat ambulanscentrum, säger hon.

Hisingen expanderar i rasande takt . Nästan samtliga stadsdelar präglas av nybyggen och ombyggnation och invånarantalet stiger i rekordfart. Utmaningen för ambulanssjukvården har därför varit att kunna erbjuda en snabb, säker och likvärdig akutvård för hela Hisingen – oavsett var människorna är bosatta.

– Därför har också placeringen av den nya stationen varit väldigt viktig, och vi har tagit hjälp av Chalmers tekniska högskola för de strategiska uträkningarna, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.

Rapporten som presenterades i en kandidatuppsats, visar att tillgängligheten inte påverkas av om det finns en eller två stationer i området. Då är det avsevärt viktigare att ta hänsyn till infrastrukturen. Majoriteten av larmen kommer från centrala Hisingen och ambulanserna bör snabbt kunna ta sig runt på ön via de stora trafiklederna.

– Vi kom fram till att Ruskvädersgatan i Biskopsgården var det absolut bästa läget. Plus att vi fick möjlighet att utöka med ytterligare en bil, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.

De tre ambulanserna i Lundby och Torslanda har blivit fyra på den nya ambulansstationen. Dessutom betyder skilsmässan från brandstationerna att ambulanspersonalen får egna kollegor och sina närmsta chefer i samma hus. Vårdenhetschefen Elisabet Hammar, är en av dem som flyttar med till den nya stationen som är inhyst i en ombyggd industrilokal. 500 kvadratmeter har avsatts för garage, och ungefär lika mycket till personalrum och övriga utrymmen.

– Jag ser jättemycket fram mot att vara fysiskt och geografiskt nära mina medarbetare. Dessutom ska det bli roligt att få arbeta i helt nya arkitektritade lokaler, säger hon.

Några invändningar har hörts från allmänheten då boende i Torslanda oroat sig över att ”deras” ambulans försvinner från närområdet. Men föreställningen om att ambulansstationerna bara är till för att serva de närmast boende bygger på en gammal missuppfattning i Göteborg, menar verksamhetschefen.

–  I själva verket är bilarna sällan i sina garage. I och med att SU är organiserat som det är, är så gott som alla ambulanser ständigt i rörelse över hela staden, säger Anna-Karin Juwél-Egeland.

Ambulanscentrum

Ambulanscentrum Hisingen öppnar den 1 oktober 2016.

Stationen är belägen på Ruskvädersgatan 10B i Södra Biskopsgårdens industriområde.

Huset är totalt är 1200 kvadratmeter fördelat på tre plan.

Arkitektkontoret Krook & Tjäder i Göteborg har ritat det nya centrumet.

40 personer kommer ha sin arbetsplats på Ambulanscentrum Hisingen

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


 

ANNONSER