Region tar över ambulansstationer


VÄSTERBOTTENS-KURIREN skriver:

Det har varit turbulent inom ambulanssjukvården den senaste tiden, med organisations- och schemaförändringar, och nu kommer ytterligare ett förslag som vållar oro bland ambulanspersonalen.

Tjänstemannaförslaget går ut på att avtalen avslutas för Premedic som sköter ambulansstationen i Vindeln och Falck som har hand om ambulansstationerna i Vilhelmina och Storuman. Avtalet löper ut den sista augusti i år. Totalt berörs 15 anställda.

Enligt dokument som VK tagit del av är bakgrunden den utredning av ambulanssjukvården i inlandet som gjordes förra året. Kostnaden för att anlita de privata ambulansföretagen ansågs av utredarna vara för höga, och man såg fördelar med samordna resurserna med annan vård på orterna.

Men informationen ut till verksamheten på plats har varit bristfällig, enligt fack och personal.

– Vi har fått extremt lite information och det skapar mycket oro. Vi hade väl hört att regionen hade de här planerna, men det var först i slutet av förra veckan som vi fick veta att det var skarpt läge, säger ambulanssjukvårdaren Andreas Olofsson, som arbetar på ambulansen i Vindeln och är arbetsplatsombud för Kommunal på Premedic Västerbotten.

Han pekar på att personalen inte vet hur den nya organisationen är tänkt att se ut. I förslaget står att det inte är tänkt att vara någon verksamhetsövergång, alltså att de privatanställda erbjuds jobb hos regionen.

– Blir vi arbetslösa och måste söka nya jobb? Det är ju så man funderar. Att inte ta över personalen tyder ju på att man planerar att starta något nytt, kanske något samarbete mellan sjukstugan och ambulansen, där man jobbar på båda ställena.

Jenny Olsson, ordförande för Vårdförbundet i Västerbottens län, säger att det finns en stor upprördhet bland medlemmarna.

– Vi fick veta detta i torsdags och har inte fått all information än, men vi har kontaktats av medlemmar som är arga och besvikna, säger Jenny Olsson och tillägger att det inte är säkert att man får en bättre ambulanssjukvård för att regionen tar över den.

Hon hänvisar till att regionen tvärtom har haft svårt att behålla och rekrytera personal.

– Det jag också vill betona är att man bör involvera våra medlemmar i processen, det är de som kan och vet hur vardagen ser ut.

Om regionen väljer att förlänga avtalet så ska det meddelas till Falck och Premedic bara om en månad. Innan dess måste ett beslut tas av politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Ja, ska vi förlänga det så måste vi ge besked senast den sista februari. Sedan förstår jag att entreprenörerna vill ha så lång framförhållning som möjligt, säger Jani Sundqvist, verksamhetschef för ambulanssjukvården.

Men är det inte extremt kort tid?

– Bra fråga. Ett önskat läge är ju att vi hade haft mer tid, det kan jag nog hålla med om. Pandemin gjorde ju att planeringen för förändringarna inom ambulanssjukvården inte blev som vi hade tänkt från början.

Jani Sundqvist bekräftar att förslaget syftar till att samordna resurserna mellan ambulans och sjukstugor på de aktuella orterna. Och att det även kan innebära att man samordnar resurserna med kommunala verksamheter som äldreomsorgen. Att det skulle vara ett besparingskrav nekar han till, även om det kan ge den effekten på sikt.

– Det här är ett led i att flytta vården närmare patienten, och det är enklare att göra de här förändringarna om vi har ambulansen i egen regi, säger han.

Men ni har ju inte tänkt någon verksamhetsövergång, där personalen automatisk tas över av regionen. Vad händer med den personal som jobbar på stationerna i dag?

– Om det blir ett beslut att inte förlänga avtalet så kan de söka jobb inom regionen eller välja att jobba vidare inom Falck eller Premedic på andra orter.

Det är inte bara på de här tre orterna som det finns planer att avsluta avtalen med de aktuella entreprenörerna. På sikt finns även ett förslag om att återta ambulansstationerna i Dorotea, Tärnaby, Sorsele och Norsjö.

Källa: Västerbottens-Kuriren


 

ANNONSER