Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Specialutbildning – för livshotande trauman


Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus har vid tre tillfällen genomfört en utbildningsdag för samtlig ambulanspersonal i att identifiera och behandla de 3 stora behandlingsbara dödsorsakerna vid penetrerande trauman. Katastrofala blödningar, övertrycks-pneumothorax och ofri luftväg är tillstånd som obehandlade leder till döden.

Med perspektivet hur ambulansverksamheten utbildningsmässigt stod rustade vid händelser liknande de vid:
Skjutningen på Vårväderstorget i Göteborg
• Svärdattacken på Kronanskolan i Trollhättan
• Sprängningen av bilen i Torslanda.

Tactical Rapid Primary Survey
Inom verksamheten finns ambulanssjuksköterskor med både militär och civil erfarenhet och ett program sattes ihop i samråd med ambulansöverläkare Joacim Linde. Ambulanssjuksköterskan Jan-Erik Blidberg höll tillsammans med kollegorna Jonas Lernbrink och Mats Bäckström i programmet för utvecklingsdagarna.
Konceptet som snabbt ger överblick kallas TRaPS (Tactical Rapid Primary Survey). På under 60 sekunder per skadad skall sjukvården klara identifiera livshotande blödningar och allvarliga andningsproblem samt ha gjort en första sållnings C-ABCDE för patienten.
Här syftar ”C” till att som första prioritet åtgärda en livshotande blödning, till exempel från en avsliten extremitet.

Mix av militär och civil akutmedicin
Livshotande problem som katastrofal blödning, ventil-pneumothorax och ofri luftväg åtgärdas direkt under denna första primärbedömning.
Således får ambulanspersonalen ett verktyg att snabbt gå igenom flera skadade och vid behov behandla livshotande tillstånd i avvaktan på grundligare undersökningar och av-transport mot sjukhus.
Instruktörerna har sett en väldigt positiv utveckling och att kollegorna har tagit till sig utbildningen väl. En styrka har varit att ha Ambulansöverläkaren med under utbildningsdagarna och att de scenarion som arbetats med har varit relevanta.
Själva konceptet har blivit en bra mix mellan militär och civil akutmedicin och i slutändan är det patienten som är vinnaren. Personalen är stolt att Kungälvs Ambulansverksamhet kunnat få till en sådan här utbildning och det visar att ambulansen har stor bredd och kompetens inom den egna verksamheten. Traumatiska hjärtstopp var även en typ av skada som övades under dessa dagar. ■

Text: Jan-Erik Blidberg och Joacim Olsson
FOTO: Niklas Göransson / Kungälvsnyheter och Fredrik Borge