MOTALA. Ett tekniskt fel på polisens kommunikationssystem, Rakel, har resulterat i en anmälan som klassas som allvarlig händelse.