STOCKHOLM. Både Riksrevisionen och konkurrenter är ute efter dem.