VÄSTRA GÖTALAND. Att brandmän åker på allvarliga ambulanslarm har redan funnits några år på stationen i Brålanda, men vidgas nu till alla Närfs stationer. Projektet heter IVPA, i väntan på ambulans, enligt chefen för Närf Hans Därnemyr har det räddat flera liv. Det kommer också leda till snabbare utryckningar i glesbygden.