Räddningstjänsten ska åka på hjärtstopp

VÄSTRA GÖTALAND. Att brandmän åker på allvarliga ambulanslarm har redan funnits några år på stationen i Brålanda, men vidgas nu till alla Närfs stationer. Projektet heter IVPA, i väntan på ambulans, enligt chefen för Närf Hans Därnemyr har det räddat flera liv. Det kommer också leda till snabbare utryckningar i glesbygden.

Läs mer: http://www.ttela.se/nyheter/regionalt/r%C3%A4ddningstj%C3%A4nsten-ska-%C3%A5ka-p%C3%A5-hj%C3%A4rtstopp-1.3760899