TRELLEBORG. Räddningschefen Kent Naterman får stöd av ännu fler i personalen på räddningstjänsten i Trelleborg. Ytterligare sex anställda skriver nu till kommunen och meddelar att de har fullt förtroende för honom.