LESSEBO. Personalkrisen inom räddningstjänsten fortsätter. Hela sex deltidsbrandmän saknas nu i Lessebo.