Personalbrist kan kosta människoliv

HALLSTA/SURA. Det fattas deltidsbrandmän.

Läs mer: http://vlt.se/nyheter/hallstasura/1.3279567-personalbrist-kan-kosta-manniskoliv