Nödrop från ambulanspersonal

SVERIGE /Ambulansförbundet vill ha akut hjälp med framför allt skyddsutrustning från Finland. På flera platser i landet tvingas ambulanspersonal, enligt förbundet, tigga ihop utrustning eller köpa själva.

Läs mer: https://www.nsd.se/nyheter/nodrop-fran-ambulanspersonal-om-utrustning-nm5332952.aspx