UPPSALA. Landstinget i Uppsala län kommer att betala ett antal fakturor från SOS Alarm som man den senaste tiden har tvistat med företaget om.