Läkarflykt från skånska ambulanssjukvården

SKÅNE. Fem av sex ambulansöverläkare på Region Skånes prehospitala centrum, RSPC, har sagt upp sig.

Läs mer: http://www.dagensmedicin.se/jobb/lakarflykt-fran-skanska-ambulanssjukvarden-/