SKÅNE. Fem av sex ambulansöverläkare på Region Skånes prehospitala centrum, RSPC, har sagt upp sig.