SKÅNE. Fyra överläkare och en chefläkare väljer att säga upp sig från Region Skånes prehospitala centrum. – Våra tjänster kommer inte finnas kvar när upphandlingen av ambulanssjukvården är klar, säger Arne Olofsson, överläkare.