MALMÖ. Falck Ambulans saknar personal till sammanlagt 7 200 timmar under nio sommarveckor. Det visar den så kallade tillgänglighetsanalys som de presenterat för Region Skåne.MALMÖ. Falck Ambulans saknar personal till sammanlagt 7 200 timmar under nio sommarveckor. Det visar den så kallade tillgänglighetsanalys som de presenterat för Region Skåne.