JÄMTLAND. Det är ju allmänt känt att mannen är norm i vårt samhälle, och visserligen sker det gradvis förändringar men ändå alltför långsamt.