Brandmän ska åka på hjärtstopp

UPPSALA. I tätorterna Tierp, Östhammar och Uppsala ska heltidsbrandmän åka på larm om hjärtstopp, för att korta väntetiden på ambulans.

Läs mer: http://www.unt.se/osthammar/brandman-ska-aka-pa-hjartstopp-2556613.aspx