GÄVLE. En av de ambulansanställda som i maj avskedades begär nu skadestånd av landstinget. Mannen anser att det inte finns giltigt skäl att avskeda honom.