SUNDSVALL. Samarbetet mellan brandmän och ambulanssjukvårdare brukar fungera bra, och hjälpen är välkommen. – Men det är viktigt att komma ihåg att de inte ska ta över ambulanssjukvårdarnas uppgifter, säger ambulanschefen Lars Norberg.