Ambulansen i Västmanland kommer troligen att ha drygt en ambulans mindre per dygn i sommar. ”I det enskilda fallet kan en patient få vänta 15-20 minuter längre” säger Fredrik Leek, chef för ambulanssjukvården i länet.