Förändrad ambulansverksamhet på Ven


Landskrona Direkt skriver:

Från och med den 1 maj förändras ambulansverksamheten på Ven. Ambulansbesättningarna som betjänar Ven kommer då att börja utgå från Landskrona.

Fram till nu ha Ven haft en unik lösning för ambulansverksamheten. Ett ambulansfordon har bemannats av en sjuksköterska boende på ön som har haft beredskap dygnet runt i stort sett årets alla dagar och ambulansfordonet har körts av öns frivilliga brandkår.
– Det är inte möjligt att fortsätta med det nuvarande systemet, då sjuksköterskan som arbetar på Ven har valt att avsluta sitt uppdrag. Nu bygger vi en professionell organisation för ambulanssjukvården på Ven som är långsiktigt hållbar och som är likartad med verksamheten i resten av Skåne, säger Tomas Nyman, biträdande verksamhetschef vid VO ambulans, Region Skåne.

Det kommer även fortsatt att finnas en ambulans stationerad på Ven. En ambulansbesättning, bestående av specialistsjuksköterska och ambulanssjukvårdare, utgår från Landskrona och åker till Ven i räddningstjänstens båt.  Räddningstjänsten följer med, stannar kvar under tiden uppdraget på Ven pågår och är sedan behjälplig med att transportera patienten till fastlandet om det behövs ytterligare vård på sjukhus.

– Kvalitetsmåtten och målen för utryckningstider är desamma för Ven som för resten av Skåne. Insatserna kommer att följas upp för att säkerställa att Venborna får samma service som alla andra i Skåne, säger Tomas Nyman.

Text: Landskrona Direkt  Foto: Landskrona Direkt  Källa: Landskrona Direkt


 

ANNONSER